logo  
màn  chỉ màn  chỉ màn  chỉ màn  chỉ

Màn Chỉ

là từng chỉ buông lỏng thả dài xuống bên trên được luồn vào thanh treo bắt ngang,Màn Chỉ dùng để trang trí trong nhà,cafe,spa,shop.Với công dụng chia tách không gian như một bức bình phong,Rèm Chỉ có nhiều màu sắc để khách hàng chon lựa,Màn Chỉ có chiều cao tối đa là 3m còn chiều ngang tùy chọn

Sản Phẩm
 
  scanmap

Sản Phẩm
 
 
 
 
Liên Kết: » Venusblinds.com / » Man-cua.com/ » Man-rem.com / » Goitrangtri.com / » Manhsaongoaitroi.com / » Rembontam.com / » Manphale.com / » Remnganphongtam.com / » Remcuacaocap.org / » Conghoacuoi.com / » Conghoaladua.com / » Remcuaphale.com