logo  
màn sợi chỉ màn sợi chỉ màn sợi chỉ màn sợi chỉ

Màn Sợi Chỉ

là từng sợi chỉ buông lỏng thả dài xuống bên trên được luồn vào thanh treo bắt ngang,Màn Sợi Chỉ dùng để trang trí trong nhà,cafe,spa,shop.Với công dụng chia tách không gian như một bức bình phong,Rèm Sợi Chỉ có nhiều màu sắc để khách hàng chon lựa,Màn Sợi Chỉ có chiều cao tối đa là 3m còn chiều ngang tùy chọn

Sản Phẩm
 
  scanmap

Sản Phẩm
 
 
 
 
Liên Kết: » Venusblinds.com / » Man-cua.com/ » Man-rem.com / » Goitrangtri.com / » Manhsaongoaitroi.com / » Rembontam.com / » Manphale.com / » Remnganphongtam.com / » Remcuacaocap.org / » Conghoacuoi.com / » Conghoaladua.com / » Remcuaphale.com